Forside

SALLING LAM

- med dyrevelfærd i centrum

Velkommen til Salling Lam

Salling Lam er en enkeltmandsvirksomhed etableret i 2007 med det formål at producere kvalitetskød, -uld og -skind i en ekstensiv produktion. Værdigrundlaget for produktionen er baseret på dyrevelfærd og naturpleje. Med udgangspunkt i dette blev det naturlige valg af race det gotlandske pelsfår. Fra sommeren 2015 er der to produktionslinjer, idet der er indkøbt en vædder af racen Suffolk med henblik på at få salgtelam med større slagtevægt.

Seneste nyt

Årets slagtelam er nu leveret, og vædderen er tilbage i flokken. Krydsningen mellem gotlænder og suffolk har været en succes. Lammeskind er til garvning i Sverige, og vi er spændt på at se resultatet i foråret 2016.